Зміст та організація роботи з користувачами

 

        Бібліотека горлівського  коледжу міського господарства є його обов'язковим підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором коледжу.

       Діяльність бібліотеки спрямовується на виховання у студентів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічного спрямування підвищенню методичної майстерності викладачів, шляхом пропаганди літератури та популяризації про неї. Особлива увага приділяється широкій популяризації житлово-комунальної літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

       Бібліотека формує універсальний, з врахуванням профілю бібліотечний фонд, який відповідає змісту технікуму, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів , забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково-інцеклопедичні, інформаційні видання з питань  методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники, технічна література, періодичні видання.

     Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, зберігання та реєстрацію.

      Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.                                                                

            

                                                             
 

 

       

 

 

 

 

 

 

         

          Формує та веде довідково- бібліографічний апарат.

         Вивчає інформаційні потреби читачів (викладачів, студентів), здійснює діференційоване обслуговування.

         Засобами бібліотечної роботи бібліотека популяризує книгу і читання, підвищує престиж освітченості і культурності. Виходячи як із потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

        Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед студентів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, тематичних полиць, бібліотечних уроків, надання індівідуальних и групових консультацій.

         Спільно з керівниками груп проводить масові заходи.

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

       Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів  щодо спільних дій та заходів у навчальній та дозвільній діяльності.

      Робота бібліотеки багатогранна. Насамперед, це книгозбірня. Від грамотного,  продуманого  комплектування  залежить  уся  подальша  робота бібліотеки. Систематизація, організація фонду не менш важливі напрямки роботи.  Усе  це  повинне  працювати  на  основне,  пріоритетне  завдання, яке  стоїть перед бібліотекою,— це  її культурно-просвітницька діяльність, духовне,  інтелектуальне  збагачення  людини.  Усіма  засобами  і  методами бібліотека  повинна  пропагувати  книгу  як  джерело  знань.  Якщо  раніше бібліотека  була  дійсно  осередком  культурно-просвітницької  діяльності, «аптекою  душі»,  як  говорили  давні,  то  XXI  ст.  поставило  перед  бібліотеками  в  цілому  інше  завдання  —  бути  центром інформації. У бібліотеках основним джерелом  інформації була  і ще певний  час  буде  книга,  друковане  слово. Тому  пропаганда  книги,  вміння працювати  з  нею —  основне  завдання бібліотеки Горлівського  коледжу міського господарства.

span

span

nbsp;

/p

MsoNormal Justified