Правила користування бібліотекою ГКМГ

 

1. Загальні  положення

 

1.1  Бібліотека ГКМГ є навчальним, інформаційним та культурно- просвітницьким структурним підрозділом  ГКМГ; центром розповсюдження знань, та забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний та виховний процеси.

 

1.2  Бібліотека ГКМГ  безкоштовно надає основні бібліотечні послуги.

 

1.3  Правила розроблені відповідно з Типовими правилами користування бібліотеками в Україні, затвердженими Міністерством  культури та мистецтв України  від 25.05.2001р. за № 319 із змінами та доповненнями, з Наказом  МОН України від 06.08.2004р. № 643 «Про затвердження

Примірного положення  про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації»,

Положенням про бібліотеку ГЖКТ.

 

 

2. Умови запису до бібліотеки та порядок користування бібліотечними  фондами

 

  Право користування бібліотекою Горлівського коледжу міського господарства надається:

 

2.1.  Педагогічним працівникам, студентам, працівникам структурних підрозділів- усіма формами

бібліотечно- інформаційного обслуговування (абонементом, читальним залом, міжбібліотечним абонементом).

 

2.2.  Педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, робітникам житлово- комунального господарства, студентам інших навчальних закладів – читальним залом.

 

2.3.  Студенти коледжу записуються до бібліотеки за списком навчальної групи та в індивідуальному порядку .

 Для запису до бібліотеки користувачам необхідно подати: паспорт або документ, що його замінює, та, залежно від категорії користувача, службове посвідчення, студентський квиток, залікову книжку.

 

2.3.1.  На підставі зазначених документів заповнюється формуляр читача, як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів із фонду бібліотеки та їх повернення.

 

2.3.2.  Перед записом до бібліотеки громадяни повинні ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на формулярі читача.

 

2.4.  В кінці кожного навчального року здійснюється перереєстрація користувачів.

 

2.5.  Для одержання видань користувач пред'являє студентський квиток, паспорт, службове посвідчення- залежно від категорії.

 

2.6.  На абонементі та в читальному залі користувач розписується у формулярі читача за кожний примірник одержаного видання.

 

2.7.  Рідкісні та цінні видання, енциклопедичні та інші довідкові видання видаються у читальному залі.

2.8.  Бібліотека видає користувачеві літературу як на абонементі, так і до читального залу тільки після повернення літератури, термін користування якою звкінчився.

 

2.9.  Література і документи обмеженого користування видаються у встановленому порядку.

 

 

3. Права  користувачів.

 

Користувачі мають право:

 

3.1.  Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через традиційний довідково- пошуковий апарат.

 

3.2.  Безоплатно отримувати консультаційну допомогу у пошуку та виборі традиційних джерел інформації.

 

3.3.  Одержувати для опрацювання поза бібліотекою в тимчасове користування книги, інші твори друку та документи із фонду бібліотеки.

 

3.3.1.  Література видається на 1 календарний рік, якщо вона є в наявності у фондах більше, ніж в одному примірнику, педагогічним працівникам – без обмеження терміну і кількості примірників; іншим категоріям – 10 днів.

 

3.3.2.  Журнали видаються на 2-5 днів.

 

3.3.3.  Навчальні видання, якщо вони є у достатній кількості, видаються студентам із фонду абонемента на семестр або навчальний рік згідно з навчальними планами і програмами.

 

3.3.4.  Навчальні видання, що користуються підвищеним попитом і є в недостатній кількості, видаються на 1 місяць.

 

3.3.5.  Художня література видається співробітникам на 1 місяць, студентам – на 10 днів.

 

3.3.6.  Термін користування виданнями, якщо на них відсутній попит з боку інших користувачів, може бути продовжений, але не більше ніж у 3 рази.

 

3.4.  Одержувати в тимчасове користування в читальному залі книги, інші документи із фондів бібліотеки.

 

3.4.1.  Кількість творів друку, що видаються в читальному залі, не обмежуються.

 

3.4.2.  Одержувати літературу обмеженого користування в установленому порядку.

 

3.5.  У разі відсутності потрібних документів замовити їх з інших бібліотек через МБА.

 

3.6.  Користуватися бібліографічним, довідково- інформаційним обслуговуванням та іншими послугами, що надаються бібліотекою.

 

3.7.  Брати участь у заходах, що проводяться бібліотекою.

 

3.8.  Обиратися та бути обраними до Бібліотечної ради.

 

3.9.  Користувачі мають право надавати практичну допомогу бібліотеці.

 

 

4.  Обов'язки   користувачів.

 

Користувач  забов'язаний:

 

4.1.  Дотримуватись Правил користування бібліотекою. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі документів на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

 

4.2.  Повернути документи в установлені терміни.

 

4.3.  Користувачі забов'язані дбайливо ставитись до книжок, іншіх творів друку та документів із фонду, не виносити їх із приміщення бібліотеки, якщо вони не зафіксовані у формулярі; не робити в них ніяких позначок, підкреслень, не виривати та не загинати сторінки.

 

4.4.  При одержанні документів користувач повинен перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який забов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у виданнях дефекти несе користувач.

 

4.5.  На час літніх канікул читачі- студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані документи.

 

4.6.  Користувачі, що закінчили навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися із бібліотекою і підписати обхідний лист.

 

4.7.  Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

4.8.  Користувач, що втратив або пошкодив документ з бібліотечного фонду повинен замінити його іншим примірником цього видання або визнаним бібліотекою рівноцінним (за змістом і видавничим виглядом за останні 5 років).

 

4.8.1.  Заміна втрачених чи пошкоджених бібліотечних видань фіксується в спеціальній « Книзі заміни...» та підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну.

 

4.9.  Якщо рівноцінна заміна загублених або пошкоджених видань неможлива, користувач повинен відшкодувати їх ринкову вартість на день розрахунку.

 

4.9.1.  Коли пошкоджено особливо цінні або рідкісні твори друку, їх вартість визначається за цінами, встановленими у каталогах- прейскурантах на купівлю та продаж букіністичних видань.

 

4.10.  Повідомити бібліотеку про зміну місця роботи або навчання, адреси, зазначеної у паспорті, та прізвища в 10- денний строк.

 

4.11.  Виносити книги з читального залу забороняється.

 

4.12.  Користувачі в бібліотеці повинні дотримуватися тиші. У приміщенні читального залу не дозволяється користуватися мобільними телефонами. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Вживати їжу, напої, палити в бібліотеці не дозволяється.

 

4.13.  Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки, а в окремих випадках виключається з числа користувачів.

 

4.13.1.  Матеріали про порушення користувачами  Правил користування передаються на розгляд в учбову частину ГКМГ.

 

 

5. Правила  та обов'язки бібліотеки  з обслуговування  користувачів.

 

Бібліотека забов'язана:

 

5.1.  Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх згідно Положення про бібліотеку учбового закладу.

 

5.2.   Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються бібліотекою.

 

5.3.   Здійснювати інформаційне та бібліотечно- бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів на навчальні, художні та інші видання.

 

5.4.   Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням виданих документів до бібліотеки.

 

5.4.1. У випадку відсутньості у фондах бібліотеки необхідних документів придбати їх у других бібліотеках по міжбібліотечному  абонементу.

 

5.5.    Формувати свої фонди згідно потреб навчального та виховного процесів коледжу.

 

5.6.    Дбати про культуру обслуговування; формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання шляхом проведення бібліотечно- бібліографічних занять.

 

5.7.  Здійснювати облік книг та інших творів друку і матеріалів відповідно до встановлених правил, забезпечувати їх зберігання та раціональне використання.

 

5.8.  Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки  з будь якою метою без їх згоди.

 

Бібліотека має право: 

 

5.9.  Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами.

 

5.10. Вимагати від керівництва навчального закладу не допіскати до сесії студентів, видачі їм

дипломів при заборгованості у бібліотеці.   

 

nbsp; безкоштовно надає основні бібліотечні послуги.nbsp; В кінці кожного навчального року здійснюється перереєстрація користувачів.

fs_18

fs_18

p class=